Uspeh znači raditi najbolje što možemo sa onim što imamo.


uspeh-znai-raditi-najbolje-to-moemo-onim-to-imamo
zig ziglaruspehznačiraditinajboljetomožemoonimimamouspeh značiznači raditiraditi najboljenajbolje štošto možemomožemo sasa onimonim štošto imamouspeh znači raditiznači raditi najboljeraditi najbolje štonajbolje što možemošto možemo samožemo sa onimsa onim štoonim što imamouspeh znači raditi najboljeznači raditi najbolje štoraditi najbolje što možemonajbolje što možemo sašto možemo sa onimmožemo sa onim štosa onim što imamouspeh znači raditi najbolje štoznači raditi najbolje što možemoraditi najbolje što možemo sanajbolje što možemo sa onimšto možemo sa onim štomožemo sa onim što imamo

Naučite da budete srećni sa onim što imate dok posežete za onim što želite.Počnite sa onim što je ispravno, a ne sa onim što je prihvatljivo.Nikada sebe ne upoređujem sa drugima. Ja sebe upoređujem samo sa sobom. Ono što jesam sa onim što sam htela da budem. Mislim da je jedina mera uspeha koliko smo se približili ostvarenju svoga sna.Sve što smo znali u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti je ništa u poređenju sa onim što nikada nećemo saznati.Pušemo balone od sapunice što duže možemo i što veće možemo, iako dobro znamo da će se raspršiti.Duvamo balone od sapunice što duže možemo i što veće možemo , iako dobro znamo da će se raspršiti.