Uspeh je kao kada proslaviš važan rođendan i onda shvatiš da si ostao isti. - Činija Citata

Uspeh je kao kada proslaviš važan rođendan i onda shvatiš da si ostao isti.


uspeh-kao-kada-proslavi-vaan-roendan-i-onda-shvati-da-ostao-isti
odri hepbneruspehkaokadaproslavivažanrođendanondashvatidaostaoistiuspeh jeje kaokao kadakada proslavišproslaviš važanvažan rođendanrođendan ii ondaonda shvatišshvatiš dada sisi ostaoostao istiuspeh je kaoje kao kadakao kada proslaviškada proslaviš važanproslaviš važan rođendanvažan rođendan irođendan i ondai onda shvatišonda shvatiš dashvatiš da sida si ostaosi ostao istiuspeh je kao kadaje kao kada proslaviškao kada proslaviš važankada proslaviš važan rođendanproslaviš važan rođendan ivažan rođendan i ondarođendan i onda shvatiši onda shvatiš daonda shvatiš da sishvatiš da si ostaoda si ostao istiuspeh je kao kada proslavišje kao kada proslaviš važankao kada proslaviš važan rođendankada proslaviš važan rođendan iproslaviš važan rođendan i ondavažan rođendan i onda shvatišrođendan i onda shvatiš dai onda shvatiš da sionda shvatiš da si ostaoshvatiš da si ostao isti

Ne budi nesrećan što u ovome svetu nitko ne zna za tebe. Zašto misliš da si toliko važan da bi te trebali poznavati? Kada budeš zaista tako važan, a da i ne misliš o tome, oni će znati za tebe.Ako si usamljen kada si sam, onda si u lošem društvu.A onda si se ti pojavio,kao da si magijaaSvidelo se to nekome ili ne – prisiljen si da shvatiš da te smrt čeka. Međutim, ja se ne bojim smrti, ja sam fatalist. Verujem da je to to kada dođe tvoje vreme.I zauvijek sam ostao gladan ljubavi i pažnje: niko me u životu nije mogao iznenaditi grubošću i uvjek sam je očekivao, a svako me mogao pridobiti pa i prevariti pitomošću, nježnošću, prijateljstvom, pa i kad bih se prevario, opet sam uvijek bio spreman da naletim na isti mamac.Ako mi je sudbina ostavila bilo kakvu nadu da ću povratiti ugled, onda i nisam toliko zgriješio; ako su, pak, ove muke vječne, onda želim, ljubavi moja, da te vidim što prije i da umrem u tvom zagrljaju, kada nam ni bogovi koje si ti najiskrenije poštovala, ni ljudi, kojima sam ja uvijek služio nisu uzvratili zahvalnošću… O, kako sam nesretan i jadan!