Usamljenost je nezavisnost, a ja sam je priželjkivao i stekao tokom dugog niza godina. Nezavisnost je hladna, ali je i spokojna, čudesno spokojna i prostrana, kao onaj hladni i tihi prostor u kome se okreću zvezde.


usamljenost-nezavisnost-a-ja-sam-prieljkivao-i-stekao-tokom-dugog-niza-godina-nezavisnost-hladna-ali-i-spokojna-udesno-spokojna-i-prostrana-kao
herman heseusamljenostnezavisnostjasampriželjkivaostekaotokomdugognizagodinanezavisnosthladnaalispokojnačudesnospokojnaprostranakaoonajhladnitihiprostorkomeseokrećuzvezdeusamljenost jeje nezavisnostja samsam jeje priželjkivaopriželjkivao ii stekaostekao tokomtokom dugogdugog nizaniza godinanezavisnost jeje hladnaali jei spokojnačudesno spokojnaspokojna ii prostranakao onajonaj hladnihladni ii tihitihi prostoru komekome sese okrećuokreću zvezdeusamljenost je nezavisnosta ja samja sam jesam je priželjkivaoje priželjkivao ipriželjkivao i stekaoi stekao tokomstekao tokom dugogtokom dugog nizadugog niza godinanezavisnost je hladnaali je ije i spokojnačudesno spokojna ispokojna i prostranakao onaj hladnionaj hladni ihladni i tihii tihi prostortihi prostor uprostor u komeu kome sekome se okrećuse okreću zvezde

Slava, to je jedina čovjekova sreća koja nije spokojna, i koja je najskuplje plaćena.Drugi deo života kod pametnog čoveka sastoji se u oslobođenju od ludosti i predrasuda i pogrešnih mišljenja koje je stekao tokom prvog dela života.Drugi deo života kod pametnog čoveka sastoji se u oslobađanju od ludosti i predrasuda i pogrešnih mišljenja koje je stekao tokom prvog dela života.Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu, mora da postoji neko baš kao ja ko se oseća bizarno i defektno na način na koji se ja osećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negde i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovde i da sam čudna kao i ti.O monasi, postoje dve vrste bolesti. Fizička bolest i mentalna bolest. Postoje ljudi koji kao da su lišeni fizičkih bolesti tokom godinu ili dve, čak i tokom sto godina i više. Ali retki su oni u ovome svetu koji su lišeni mentalne bolesti čak i za trenutak, sem onih koji su se oslobodili mentalnih nečistoća.Kad mi je bilo teško, pominjao sam njeno ime kao u molitvi.Dobar je čovjek, i lijepa žena, ali ono što je samo za mene, to sam sam stvorio. Čak i da je imala velikih mana, ja ih ne bih znao.Potrebna mi je savršena, i ne mogu dopustiti da to ne bude.