U pravu je samo onaj ko to ne mora da dokazuje. - Činija Citata

U pravu je samo onaj ko to ne mora da dokazuje.


upravu-samo-onaj-ko-to-ne-mora-da-dokazuje
branislav crnčeviću pravusamoonajkotonemoradadokazujeu pravu jeje samosamo onajonaj kone moramora dada dokazujeu pravu je samoje samo onajsamo onaj koko to nene mora damora da dokazujeu pravu je samo onajje samo onaj koonaj ko to neko to ne morane mora da dokazujeu pravu je samo onaj kosamo onaj ko to neonaj ko to ne morako to ne mora da

Onaj ko te ne voli ne zna kako to da sakrije, a onaj ko te voli ne zna to da pokaze.Bilo ko može postati ljut, to je lako, ali se ljutiti na pravu osobu i u pravo vrijeme i u pravu svrhu, a na pravi način to nije u svačijoj moći i nije lako.Optuživati – to je onaj sistem kojim se žene brane kad nisu u pravu.Nikada ništa ružno o tebi neće reći onaj ko je bolji od tebe. Uvek samo gori. Ne zaboravi to.U najvećem broju slučajeva, ljubomoran čovek, to je onaj koji veruje da je žena jača od njega, i da joj on nije dovoljan. Stoga je ljubomora samo jedan strah, a ljubomoran čovek kukavica.Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora.