Umovi su kao padobrani – funkcionišu samo kad su otvoreni.


umovi-su-kao-padobrani-funkcioniu-samo-kad-su-otvoreni
paulo koeljoumovisukaopadobranifunkcioniusamokadotvoreniumovi susu kaokao padobranipadobrani –– funkcionišufunkcionišu samosamo kadkad susu otvoreniumovi su kaosu kao padobranikao padobrani –padobrani – funkcionišu– funkcionišu samofunkcionišu samo kadsamo kad sukad su otvoreniumovi su kao padobranisu kao padobrani –kao padobrani – funkcionišupadobrani – funkcionišu samo– funkcionišu samo kadfunkcionišu samo kad susamo kad su otvoreniumovi su kao padobrani –su kao padobrani – funkcionišukao padobrani – funkcionišu samopadobrani – funkcionišu samo kad– funkcionišu samo kad sufunkcionišu samo kad su otvoreni

Umovi su kao padobrani - funkcionišu samo kad su otvoreni.Zabavljali smo se kratko i kad smo bili zajedno, kao tih meseci, samo smo se grlili i ljubili, kao pijani Rusi. Definitivno me promenila, istina je.Pravo prijatetljstvo je isto kao kad piskiš u gaće…..Svi mogu da vide…A samo ti možes da osetis toplinu…:)Imao sam puno takvih dana u životu i pamtim ih samo po tome što sam ih zaboravio. Oni su kao slike u dječijim farbankama koje ožive tek kad se oko njih potrudiš, i ja sam, kao i svi, preskočio mnogo stranica tragajući za slikama koje ću lakše obojiti.Pravi ljubavnik je čovek koji te uzbudi i kad te poljubi u čelo, kad ti se smeje u oči ili kad samo zuri u prazan prostor.Čovjek ima samo tri razloga da bude loše volje: kad ga boli zub, kad mu stanu na kurje oko i kad ide u posjetu tašti.