Ulazi Čak Noris u kafic i kaze: Ljudi ogreb’o sam Audi! A onaj celavi mu odgovara: Ako brate,ako…


ulazi-ak-noris-u-kafic-i-kaze-ljudi-ogrebo-sam-audi-a-onaj-celavi-mu-odgovara-ako-brateako
ulaziČaknoriskafickazeljudiogreb’osamaudionajcelavimuodgovaraakobrateako…ulazi ČakČak norisnoris uu kafickafic ii kazeljudi ogreb’oogreb’o samsam audionaj celavicelavi mumu odgovaraulazi Čak norisČak noris unoris u kaficu kafic ikafic i kazeljudi ogreb’o samogreb’o sam audia onaj celavionaj celavi mucelavi mu odgovaraulazi Čak noris uČak noris u kaficnoris u kafic iu kafic i kazeljudi ogreb’o sam audia onaj celavi muonaj celavi mu odgovaraulazi Čak noris u kaficČak noris u kafic inoris u kafic i kazea onaj celavi mu odgovara

Kad je Čak Noris bio najpijaniji? Pa kad mu se rodio ćale.Čak Noris zna sve viceve o sebi – unapred! xDZoustvjo padur auto Yugo45 u auto cvjk padur kaze izadte napolje on mu kaze ja bi al nemgu on mu kaze bolje da sami izadjete nego slom on nemu kako kad nmam noguČak Noris je samo propali glumac. Da stvarno može sve, došao bi sada i počeo da mi udara glavu o tastatuhafo8 bhru48ru m3ujeefds0efwefdasd asdahshdhghg ttzKako da iznerviraš muškarca? Pošalji mu SMS: Šta misliš o seksu bez obaveza? … A onda mu pošalji još jedan SMS: Izvini. Pogrešila sam broj. xDAudi, vide, tace si vis vivere in pace – Slušaj, gledaj i šuti – ako želiš živjeti u miru.