Ukoliko poznaješ svog neprijatelja i ukoliko poznaješ samoga sebe - ne treba da se plašiš rezultata stotine bitaka.


ukoliko-poznaje-svog-neprijatelja-i-ukoliko-poznaje-samoga-sebe-ne-treba-da-se-plai-rezultata-stotine-bitaka
sun tzuukolikopoznajesvogneprijateljaukolikosamogasebenetrebadaseplairezultatastotinebitakaukoliko poznaješpoznaješ svogsvog neprijateljaneprijatelja ii ukolikoukoliko poznaješpoznaješ samogasamoga sebesebenene trebatreba dada sese plašišplašiš rezultatarezultata stotinestotine bitakaukoliko poznaješ svogpoznaješ svog neprijateljasvog neprijatelja ineprijatelja i ukolikoi ukoliko poznaješukoliko poznaješ samogapoznaješ samoga sebesamoga sebene trebane treba datreba da seda se plašišse plašiš rezultataplašiš rezultata stotinerezultata stotine bitakaukoliko poznaješ svog neprijateljapoznaješ svog neprijatelja isvog neprijatelja i ukolikoneprijatelja i ukoliko poznaješi ukoliko poznaješ samogaukoliko poznaješ samoga sebepoznaješ samoga sebene treba dane treba da setreba da se plašišda se plašiš rezultatase plašiš rezultata stotineplašiš rezultata stotine bitakaukoliko poznaješ svog neprijatelja ipoznaješ svog neprijatelja i ukolikosvog neprijatelja i ukoliko poznaješneprijatelja i ukoliko poznaješ samogai ukoliko poznaješ samoga sebeukoliko poznaješ samoga sebene treba da sene treba da se plašištreba da se plašiš rezultatada se plašiš rezultata stotinese plašiš rezultata stotine bitaka

Ukoliko poznaješ svog neprijatelja i ukoliko poznaješ samoga sebe – ne treba da se plašiš rezultata stotine bitaka.Ukoliko ne poznaješ ni sebe ni svoga neprijatelja - u velikoj si nevolji.Ukoliko ne poznaješ ni sebe ni svoga neprijatelja – u velikoj si nevolji.Ceni dobre misli i svoje i tuđe kad ih poznaješ. Ništa ti neće toliko pomoći koliko dobre misli da izvršiš istinski zadatak svog života.Čovek nema većeg neprijatelja od sebe samoga.Tražiš drugome mane, a ne poznaješ ni svoje.