Ukoliko čovek da sve od sebe, šta se još može učiniti?


ukoliko-ovek-da-sve-od-sebe-se-jo-moe-uiniti
džordž smit patonukolikočovekdasveodsebetasejomožeučinitiukoliko čovekčovek dada svesve odod sebešta sese jošjoš možemože učinitiukoliko čovek dačovek da sveda sve odsve od sebešta se jošse još možejoš može učinitiukoliko čovek da svečovek da sve odda sve od sebešta se još možese još može učinitiukoliko čovek da sve odčovek da sve od sebešta se još može učiniti

Za onog čoveka, koji je mišljenja da će novcem moći učiniti sve, možemo verovati da će učiniti sve za novac.Tama ne može otjerati tamu, samo svjetlost to može učiniti. Mržnja ne može otjerati mržnju, samo ljubav to može učiniti.Ako neki čovek tvrdi: ‘To je moje uverenje’, a izjava mu je dosledna istini, iz toga još ne sledi jednostran zaključak samo je ovo istina, a sve je ostalo zabluda’, jer istinu uviđaju samo mudraci, i to svaki pojedinačno, sam za sebe.Ukoliko nešto ne možeš učiniti - odustani!Niko ti ne može dati slobodu. Niko ti ne može dati jednakost ili pravdu ili bilo šta drugo. Ukoliko si muško sam ćeš to uzeti.Kada bismo učinili sve stvari koje smo u stanju učiniti – zadivili bismo sami sebe.