Ukoliko ne znate koji su uzroci vaših grešaka, onda niste mudriji nego što ste bili na početku. - Činija Citata

Ukoliko ne znate koji su uzroci vaših grešaka, onda niste mudriji nego što ste bili na početku.


ukoliko-ne-znate-koji-su-uzroci-vaih-greaka-onda-niste-mudriji-nego-to-ste-bili-na-poetku
napoleon hilukolikoneznatekojisuuzrocivaihgreakaondanistemudrijinegotostebilinapočetkuukoliko nene znateznate kojikoji susu uzrociuzroci vašihvaših grešakaonda nisteniste mudrijimudriji negonego štošto steste bilibili nana početkuukoliko ne znatene znate kojiznate koji sukoji su uzrocisu uzroci vašihuzroci vaših grešakaonda niste mudrijiniste mudriji negomudriji nego štonego što stešto ste biliste bili nabili na početkuukoliko ne znate kojine znate koji suznate koji su uzrocikoji su uzroci vašihsu uzroci vaših grešakaonda niste mudriji negoniste mudriji nego štomudriji nego što stenego što ste bilišto ste bili naste bili na početkuukoliko ne znate koji sune znate koji su uzrociznate koji su uzroci vašihkoji su uzroci vaših grešakaonda niste mudriji nego štoniste mudriji nego što stemudriji nego što ste bilinego što ste bili našto ste bili na početku

Nikad ne zamerajte drugima na tome kakvi su nego zahvalite Bogu što Vi niste takvi.Povest je na savesna pitanja davala uvek isti odgovor: ako niste potlačeni onda ste tlačitelj.Oni koji nemaju u glavi vrlo često misle da su mudriji nego drugi.Juče i prekjuče bili ste na imanju i osećali ste se dobro. Danas se vraćate na ovo naše zajedničko nemanje i ponovo postajete bespomoćni i mrzovoljni. Izgleda da drukčije i ne može. Ono što imamo na jed noj strani, to mora da fali na nekoj drugoj.Kada se bavite komedijom tokom 40 godina, onda zaista znate većinu šala. Čak i ukoiko ne znate za neku specifičnu šalu, onda možete prilično pogoditi kakva bi to šala mogla biti.Taj čovek (Nikola Pašić) je, javno priznajem, mnogo učinio za vašu zemlju. Sigurno je jedan od onih vaših državnika koji su najviše učinili. Međutim, on je to učinio zato što su mu se lični interesi poklapali sa interesima zemlje. Da su mu interesi bili suprotni, on bi svoju veliku inteligenciju — u velikom delu satkanu od lukavstva i spontane intuicije — koristio protiv vas.