Ukoliko ne očekuješ neočekivano, onda ga i nećeš naći, zato što se ono ne može doseći potregom ili traženjem. - Činija Citata

Ukoliko ne očekuješ neočekivano, onda ga i nećeš naći, zato što se ono ne može doseći potregom ili traženjem.


ukoliko-ne-oekuje-neoekivano-onda-ga-i-nee-nai-zato-to-se-ono-ne-moe-dosei-potregom-ili-traenjem
heraklitukolikoneočekujeneočekivanoondaganećenaćizatotoseonomožedosećipotregomilitraženjemukoliko nene očekuješočekuješ neočekivanoonda gaga ii nećešnećeš naćizato štošto sese onoono nene možemože dosećidoseći potregompotregom iliili traženjemukoliko ne očekuješne očekuješ neočekivanoonda ga iga i nećeši nećeš naćizato što sešto se onose ono neono ne možene može dosećimože doseći potregomdoseći potregom ilipotregom ili traženjemukoliko ne očekuješ neočekivanoonda ga i nećešga i nećeš naćizato što se onošto se ono nese ono ne možeono ne može dosećine može doseći potregommože doseći potregom ilidoseći potregom ili traženjemonda ga i nećeš naćizato što se ono nešto se ono ne možese ono ne može dosećiono ne može doseći potregomne može doseći potregom ilimože doseći potregom ili traženjem

Mudrac se ne pokazuje, zato ga svuda vide. Ne definiše se, zato je razgovetan. Ne ističe sebe, i zato uspeva. Ne hvališe se svojim poslom, zato traje. Ne spori se, i upravo iz tog razloga niko na svetu ne može da se s njime spori.Poznati Boga moguće je samo u sebi. Dok ga ne nadješ u sebi, nećeš ga naći nigde.Nema Boga za onog ko ne zna da ga nosi u sebiOčekivati da ljudi budu fer prema tebi, samo zato što si ti fer prema njima, isto je kao da očekuješ da te lav ne pojede, samo zato što ti ne jedeš lavove& ...Niko ne voli žene zato što su lijepe ili ružne, glupe ili inteligentne. Mi volimo zato što volimo.Niko ti ne može dati slobodu. Niko ti ne može dati jednakost ili pravdu ili bilo šta drugo. Ukoliko si muško sam ćeš to uzeti.Ne može se voleti ono što se ne poznaje. Bilo da je reč o čoveku ili o narodu. Budite sigurni da svi oni koji svoj narod prestaju da razumeju i gube vezu sa njim, odmah i u istoj meri gube i veru očeva, postaju ili ateisti ili ravnodušni ljudi.