Uživam u svemu što je čisto; ali ne volim da vidim usta što se krive, i žeđ nečistih. - Činija Citata

Uživam u svemu što je čisto; ali ne volim da vidim usta što se krive, i žeđ nečistih.


uivam-u-svemu-to-isto-ali-ne-volim-da-vidim-usta-to-se-krive-i-e-neistih
fridrih ničeuživamsvemutočistoalinevolimdavidimustasekrivežeđnečistihuživam uu svemusvemu štošto jeje čistoali nene volimvolim dada vidimvidim ustausta štošto sese krivežeđ nečistihuživam u svemuu svemu štosvemu što ješto je čistoali ne volimne volim davolim da vidimda vidim ustavidim usta štousta što sešto se krivei žeđ nečistihuživam u svemu štou svemu što jesvemu što je čistoali ne volim dane volim da vidimvolim da vidim ustada vidim usta štovidim usta što seusta što se kriveuživam u svemu što jeu svemu što je čistoali ne volim da vidimne volim da vidim ustavolim da vidim usta štoda vidim usta što sevidim usta što se krive

Ja sam ja i neću da potčinim svoj ukus jednodušnom sudu čovečanstva. Ako ne volim neku stvar, ne volim je, to je sve; ne vidim nikakav razlog da se pretvaram da volim nešto samo zato što većina voli ili se pretvara da voli.Ja sam ja i neću da potčinim svoj ukus jednodušnom sudu čovječanstva. Ako ne volim neku stvar, ne volim je, to je sve; ne vidim nikakav razlog da se pretvaram da volim nešto samo zato što većina voli ili se pretvara da voli.Nikad se ne čudim što vidim ljude zle, ali se često čudim što ih ne vidim da se stide.Što je to s nama i sa životom, u kakve se to konce saplićemo, u što upadamo svojom voljom, u što nevoljom, što od nas zavisi, i što možemo sa sobom. Nisam vješt razmišljanju, više volim život nego misao o njemu, ali kako god sam prevrtao, ispada da nam se većina stvari dešava mimo nas, bez naše odluke.Ta devojka je uživala u svemu što je meni bilo dosadno, a sve u čemu sam ja uživao je bilo njoj dosadno. Savršen par: ono što nas je držalo zajedno bila je ta podnošljiva i nepodenošljiva distanca. Svakog dana smo se viđali- i svake noći- ne rešivši ništa, i bez ikakve šanse da išta rešimo. Savršeno.Naš patriotizam i nije patriotizam vladajućih klasa, koje hoće i što veću vojsku i što veći zajam za naoružanje, ali ne pristaju da se ti tereti pravedno raspodele prema imućnosti i da se siromašnom delu naroda ne opterećava i ne oduzima ono što mu je za opstanak neophodno potrebno.