U tudjoj ruci uvek je komad veći. - Činija Citata

U tudjoj ruci uvek je komad veći.


u-tudjoj-ruci-uvek-komad-vei
narodne poslovicetudjojruciuvekkomadvećiu tudjojtudjoj ruciruci uvekuvek jeje komadkomad većiu tudjoj rucitudjoj ruci uvekruci uvek jeuvek je komadje komad većiu tudjoj ruci uvektudjoj ruci uvek jeruci uvek je komaduvek je komad većiu tudjoj ruci uvek jetudjoj ruci uvek je komadruci uvek je komad veći

U tudoj je ruci uvijek veči komadU jednoj ruci nosi kamen, drugom pokaszuj kruh.U svakom slučaju, bolje je gledati život u pozorišnom komadu, nego gledati pozorišni komad u životu.U svakom slučaju, bolje je gledati život u pozorišnom komadu, neko gledati pozorišni komad u životu.Ima ljudi koji se više raduju tudjoj nesreći, nego svojoj sreći.Prava vera je u tome da se uvek živi dobrim životom, u ljubavi sa svima, da se postupa sa bližnjima uvek onako kako želiš da oni s tobom postupaju. U tome je istina. I toj veri učili su uvek svi istiniti mudraci i ljudi svetoga života svih naroda.