U svetlost se najlakše veruje noću.


u-svetlost-se-najlake-veruje-nou
oskar vajldsvetlostsenajlakeverujenoćuu svetlostsvetlost sese najlakšenajlakše verujeveruje noćuu svetlost sesvetlost se najlakšese najlakše verujenajlakše veruje noćuu svetlost se najlakšesvetlost se najlakše verujese najlakše veruje noćuu svetlost se najlakše verujesvetlost se najlakše veruje noću

Slabić veruje u sreću. Snažan čovek veruje u uzrok i posledicu.Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje.Pametan čovek nauči deset stvari, a veruje u jednu; budala nauči jednu stvar i veruje da ih zna deset.Više nego muškarac za sebe, žena tvrdo veruje da bez svojih poroka ne bi mogla imati ni dana zadovoljstva i da bi je veliki broj vrlina samo osiromašio, kao što alkoholičar veruje da bi umro bez svoje čaše, i kockar bez svoje kocke.Jedanki se s jednakim najlakše udružuju.Onaj ko sam sebi laže, najlakše se vredja.