U svetlost se najlakše veruje noću.


u-svetlost-se-najlake-veruje-nou
oskar vajldsvetlostsenajlakeverujenoćuu svetlostsvetlost sese najlakšenajlakše verujeveruje noćuu svetlost sesvetlost se najlakšese najlakše verujenajlakše veruje noćuu svetlost se najlakšesvetlost se najlakše verujese najlakše veruje noćuu svetlost se najlakše verujesvetlost se najlakše veruje noću

Slabić veruje u sreću. Snažan čovek veruje u uzrok i posledicu.Jedanki se s jednakim najlakše udružuju.U glavi jednog cveta ima i blata i korenja, pa ipak mirise na svetlost i mirise na vetar.Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje.Onaj ko sam sebi laže, najlakše se vredja.Na lestve uspeha se najlakše penje ako se staje na prečage prilika.