U ovom času mnogu ljudi već su odustali od života. Ne nerviraju se, ne plaču, samo čekaju da vrijeme prođe. Ne prihvataju životne izazove, a život ih više i ne izaziva. Tebi sad prijeti ta opasnost. Odupri joj se, suoči se sa životom, ali nemoj da odustaješ. - Činija Citata

U ovom času mnogu ljudi već su odustali od života. Ne nerviraju se, ne plaču, samo čekaju da vrijeme prođe. Ne prihvataju životne izazove, a život ih više i ne izaziva. Tebi sad prijeti ta opasnost. Odupri joj se, suoči se sa životom, ali nemoj da odustaješ.


u-ovom-asu-mnogu-ljudi-ve-su-odustali-od-ivota-ne-nerviraju-se-ne-plau-samo-ekaju-da-vrijeme-proe-ne-prihvataju-ivotne-izazove-a-ivot-ih-vie-i-ne
paulo koeljoovomčasumnoguljudivećsuodustaliodživotanenervirajuseneplačusamočekajudavrijemeprođeprihvatajuživotneizazoveživotihvieizazivatebisadprijetiopasnostoduprijojsuočiseživotomalinemojodustajeu ovomovom časučasu mnogumnogu ljudiljudi većveć susu odustaliodustali odod životane nervirajunerviraju sene plačusamo čekajučekaju dada vrijemevrijeme prođene prihvatajuprihvataju životneživotne izazoveživot ihih viševiše ii nene izazivatebi sadsad prijetiprijeti tata opasnostodupri jojjoj sesuoči sese sasa životomali nemojnemoj dada odustaješu ovom časuovom času mnogučasu mnogu ljudimnogu ljudi većljudi već suveć su odustalisu odustali ododustali od životane nerviraju sesamo čekaju dačekaju da vrijemeda vrijeme prođene prihvataju životneprihvataju životne izazovea život ihživot ih višeih više iviše i nei ne izazivatebi sad prijetisad prijeti taprijeti ta opasnostodupri joj sesuoči se sase sa životomali nemoj danemoj da odustaješ

U ovom času mnogu ljudi već  su odustali od  života. Ne nerviraju se, ne plaču, samo čekaju da vrijeme prođe. Ne prihvataju životne izazove, a  život ih više i ne izaziva. Tebi sad prijeti ta opasnost. Odupri joj se, suoči se sa životom, ali nemoj da odustaješ.Važno je dopustiti nekim stvarima da odu, da nestanu. Pustiti ih i riješiti ih se. Ne očekujte da vam se vrate, da vam priznaju napore, otkriju da ste genijalac i shvate vašu ljubav. Zatvarajte krugove. Ne zbog ponosa ili oholosti, već zato što se to više ne uklapa u vaš život.Ne igraj se sa životom, da život ne bi počeo da se igra sa tobom.Jedna od mojih omiljenih filozofskih načela je da će se ljudi slagati sa vama samo ako su se već složili sa vama. Ne možete promeniti tuđe mišljenje.Patnja zadaje bol samo zato što je se bojiš. Ona te proganja zato što bežiš od nje. Ne moraš bežati, ne moraš je se bojati. Moraš voleti. Dakle, voli patnju. Nemoj joj se odupirati, nemoj bežati od nje. Okusi kako je ona u dubini slatka, predaj joj se i nemoj je primati s mržnjom. Tvoja mržnja je to što ti nanosi bol i ništa drugo. Patnja nije patnja, smrt nije smrt, ako ih ti ne učiniš time.Ljudima ne mogu udahnuti svoju ljubav i oni ne mogu da mi je vrate. Gledaju me hladno, sumnjičavo odmjeravaju opasnost koja im od mene prijeti i zatvoreni svakako, zatvaraju se još više na prvu neočekivanu riječ, na prvi nenaviknut pokret, ili odmah napadaju, braneći se jer više vole da ubiju nego da strahuju.