U ovoj sobi sati ljubavi još bacaju senke, kad si otišla uzela si gotovo sve, klečim u noćima pred tigrovima koji me ne puštaju, to što si bila neće se ponoviti.


u-ovoj-sobi-sati-ljubavi-jo-bacaju-senke-kad-oti-uzela-gotovo-sve-kleim-u-noima-pred-tigrovima-koji-me-ne-putaju-to-to-bila-nee-se-ponoviti
Čarls bukovskiovojsobisatiljubavijobacajusenkekadotilauzelagotovosveklečimnoćimapredtigrovimakojimeneputajutotobilanećeseponovitiu ovojovoj sobisobi satisati ljubaviljubavi jošjoš bacajubacaju senkekad sisi otišlaotišla uzelauzela sisi gotovogotovo sveklečim uu noćimanoćima predpred tigrovimatigrovima kojikoji meme nene puštajušto sisi bilabila nećeneće sese ponovitiu ovoj sobiovoj sobi satisobi sati ljubavisati ljubavi jošljubavi još bacajujoš bacaju senkekad si otišlasi otišla uzelaotišla uzela siuzela si gotovosi gotovo sveklečim u noćimau noćima prednoćima pred tigrovimapred tigrovima kojitigrovima koji mekoji me neme ne puštajušto si bilasi bila nećebila neće seneće se ponoviti

Svi grehovi bacaju duge senke.Kada bi se svi držali ljubavi, ova zemlja bi bila raj. Ali kad bi se svi držali bar onog što je malo manje od ljubavi – jer, ljubav je veza savršenstva – kada bi se makar držali principa „što želite sebi, to činite drugima; što ne želite sebi, to ne činite drugima“, onda bi zemlja, ako ne bi postala baš raj, bila blizu raja.Posle bombardovanja Hirošime, video sam fotografiju zida jedne kuće gde su senke ljudi koji su tu živeli bile vatrom utisnute u zid zbog intenziteta bombe. Ljudi više nema, ali senke su ostale.Volim te, mrzim te ,ali noćas gledam te.. Danima noćima ti si mi pred očimaa :3Sve što se jednom desi, ne mora se nikada ponoviti, ali sve što se desi dva puta, desiće se sigurno i treći put.Pametnom čoveku je gotovo sve smešno, mudrome gotovo ništa.