U ovoj sobi sati ljubavi još bacaju senke, kad si otišla uzela si gotovo sve, klečim u noćima pred tigrovima koji me ne puštaju, to što si bila neće se ponoviti.


u-ovoj-sobi-sati-ljubavi-jo-bacaju-senke-kad-oti-uzela-gotovo-sve-kleim-u-noima-pred-tigrovima-koji-me-ne-putaju-to-to-bila-nee-se-ponoviti
Čarls bukovskiovojsobisatiljubavijobacajusenkekadotilauzelagotovosveklečimnoćimapredtigrovimakojimeneputajutotobilanećeseponovitiu ovojovoj sobisobi satisati ljubaviljubavi jošjoš bacajubacaju senkekad sisi otišlaotišla uzelauzela sisi gotovogotovo sveklečim uu noćimanoćima predpred tigrovimatigrovima kojikoji meme nene puštajušto sisi bilabila nećeneće sese ponovitiu ovoj sobiovoj sobi satisobi sati ljubavisati ljubavi jošljubavi još bacajujoš bacaju senkekad si otišlasi otišla uzelaotišla uzela siuzela si gotovosi gotovo sveklečim u noćimau noćima prednoćima pred tigrovimapred tigrovima kojitigrovima koji mekoji me neme ne puštajušto si bilasi bila nećebila neće seneće se ponoviti

Ti si mi uvek bila u srcu i u dusi zbog tebe sam bio spreman i zivot da dam ali si me prevarila, toje bol koji nikad necu zaboraviti do kraja svog zivota kada si ...Volela bih da si uvek uz mene. Da si na mojoj strani. I kad sam razdražena. I kad nisam u pravu. I kad nismo sami. I kad sam nepravedna. Pređi preko moje zlobe, umiri me tihim dodirom, ne mučim te bez razloga. Ako ne znaš, sve je uzalud.Biće to jedini grad u kome si oduvek bio, i čim si čuo njeno ime, i pre nego što si je sreo, oduvek si je znao i voleo već vekovima.Kad bi se spalio u ime gladnih prvo bi ti gladni rekli da si idiot: zašto si se spaljivao kad si bio sit?Usredsredi se samo na trenutke u kojima si uspijevao ono što si želio – i ta snaga će ti pomoći da postigneš sve što hoćeš.U proleće, mi smo najlepša zemlja na svetu i to svi znaju, pa nam zavide. Gospode – pitaju – zašto si zasuo obiljem Srbiju? Dao joj prijatnu klimu, bogate žitnice, guste šume; dao si joj brze reke, visoke planine, dao si joj rodnu godinu, dao si joj sve. Tačno! – Odgovara Gospod Bog. Ali sam joj zato dao i Srbe.