U nauci se moramo zanimati stvarima, a ne osobama.


u-nauci-se-moramo-zanimati-stvarima-a-ne-osobama
marija kirinaucisemoramozanimatistvarimaneosobamau naucinauci sese moramomoramo zanimatizanimati stvarimane osobamau nauci senauci se moramose moramo zanimatimoramo zanimati stvarimaa ne osobamau nauci se moramonauci se moramo zanimatise moramo zanimati stvarimau nauci se moramo zanimatinauci se moramo zanimati stvarima

U nauci se moramo interesirati stvarima, a ne osobama.U najvažnijim stvarima ne možemo i ne smemo biti popustljivi.Mudar čovek je velik i u najmanjim stvarima, a zao mali i u najvećim stvarima.Blaženstvo se nalazi u ukusu, a ne u stvarima, i čovjek je sretan kad dobije ono što voli, a ne kad dobije ono što drugi smatraju da treba voljeti.U potrebnim stvarima jedinstvo, u neizvjesnim sloboda, u svemu ljubav.Pre sam žudeo za mnogim, mnogim stvarima, a sada imam samo jednu želju, a to je da se rešim od svih svojih starih žudnji.