U nauci se moramo interesirati stvarima, a ne osobama. - Činija Citata

U nauci se moramo interesirati stvarima, a ne osobama.


u-nauci-se-moramo-interesirati-stvarima-a-ne-osobama
marie curienaucisemoramointeresiratistvarimaneosobamau naucinauci sese moramomoramo interesiratiinteresirati stvarimane osobamau nauci senauci se moramose moramo interesiratimoramo interesirati stvarimaa ne osobamau nauci se moramonauci se moramo interesiratise moramo interesirati stvarimau nauci se moramo interesiratinauci se moramo interesirati stvarima

U nauci se moramo zanimati stvarima, a ne osobama.U najvažnijim stvarima ne možemo i ne smemo biti popustljivi.Mudar čovek je velik i u najmanjim stvarima, a zao mali i u najvećim stvarima.Blaženstvo se nalazi u ukusu, a ne u stvarima, i čovjek je sretan kad dobije ono što voli, a ne kad dobije ono što drugi smatraju da treba voljeti.U potrebnim stvarima jedinstvo, u neizvjesnim sloboda, u svemu ljubav.Pre sam žudeo za mnogim, mnogim stvarima, a sada imam samo jednu želju, a to je da se rešim od svih svojih starih žudnji.