Uš na uš, para na paru.


u-na-u-para-na-paru
bosanske posloviceunauparaparuuš nana ušpara nana paruuš na ušpara na paru

Para na paru, uš na uš.Ne misli na to kao na umiranje. Misli na to kao na odlazak na vreme, da bi izbegao gužvu.Blagoslovi nikad ne dolaze u paru.Ljudi uvijek stižu tačno na vrijeme na mjesta na kojima ih neko čeka.Bolje je na ovom svetu ići na štakama, nego na onom u kočijama.Nacija koja godinu za godinom troši više novca na vojnu odbranu umesto na programe socijalne nadogradnje je osuđena na duhovno prokletstvo.