U mjeri u kojoj ljubav u tebi raste, raste i tvoja ljepota, jer ljubav je ljepota duše.


u-mjeri-u-kojoj-ljubav-u-tebi-raste-raste-i-tvoja-ljepota-jer-ljubav-ljepota-e
aurelije augustinmjerikojojljubavtebirasterastetvojaljepotajerljepotadueu mjerimjeri uu kojojkojoj ljubavljubav uu tebitebi rasteraste ii tvojatvoja ljepotajer ljubavljubav jeje ljepotaljepota dušeu mjeri umjeri u kojoju kojoj ljubavkojoj ljubav uljubav u tebiu tebi rasteraste i tvojai tvoja ljepotajer ljubav jeljubav je ljepotaje ljepota dušeu mjeri u kojojmjeri u kojoj ljubavu kojoj ljubav ukojoj ljubav u tebiljubav u tebi rasteraste i tvoja ljepotajer ljubav je ljepotaljubav je ljepota dušeu mjeri u kojoj ljubavmjeri u kojoj ljubav uu kojoj ljubav u tebikojoj ljubav u tebi rastejer ljubav je ljepota duše

Ne zavodi čovjeka samo ljepota tijela, isto tako može ga zavesti i ljepota duha.Ko silno ljubi, silan strah ga mori, a strah kad raste, jače ljubav gori.Bog je prijatelj tišine: pogledajte kako priroda: drveće, trava, cveće…raste u tišini. Potrebna nam je tišina da bismo mogli da dotaknemo duše.Ljepota nije u licu; ljepota je svjetlost u srcu.Božanske žene, sva ljepota svijeta i lavska gordost, i plahota srne, kroz vaše čari uzvišene cvjeta u plave dane, i u noći crne.Ne govori nikome da je ružan, jer prava ljepota se ne gleda iz vana već iznutra.