U ljubavi, kao i u religiji, sve počiva na osećanju i na verovanju u neverovatno.


u-ljubavi-kao-i-u-religiji-sve-poiva-na-oseanju-i-na-verovanju-u-neverovatno
jovan dučićljubavikaoreligijisvepočivanaosećanjuverovanjuneverovatnou ljubavikao iu religijisve počivapočiva nana osećanjuosećanju ii nana verovanjuverovanju uu neverovatnokao i ui u religijisve počiva napočiva na osećanjuna osećanju iosećanju i nai na verovanjuna verovanju uverovanju u neverovatnokao i u religijisve počiva na osećanjupočiva na osećanju ina osećanju i naosećanju i na verovanjui na verovanju una verovanju u neverovatnosve počiva na osećanju ipočiva na osećanju i nana osećanju i na verovanjuosećanju i na verovanju ui na verovanju u neverovatno

U ljubavi, kao i u religiji, sve počiva na osjećanju i na vjerovanju u nevjerovatno.U drugoj ljubavi se čovjek osjeća kao da ponavlja razred. Poznaje sve predmete, a ipak nije uvjeren da će obaviti ispit.Morao sam da uklonim znanje kako bih napravio mesta verovanju.Kad jednom priviknemo svoju savest da nešto primi kao „nužno zlo”, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo.Kad jednom priviknemo svoju savjest da nešto primi kao „nužno zlo”, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo.VOLIM ŠTO SAM TETKA!! Zato, jer tetka grli kao mama, čuva tajne kao sestra, savetuje kao prijateljica i sve dopusta kao baka… ♥