U ljubavi, kao i u religiji, sve počiva na osećanju i na verovanju u neverovatno.


u-ljubavi-kao-i-u-religiji-sve-poiva-na-oseanju-i-na-verovanju-u-neverovatno
jovan dučićljubavikaoreligijisvepočivanaosećanjuverovanjuneverovatnou ljubavikao iu religijisve počivapočiva nana osećanjuosećanju ii nana verovanjuverovanju uu neverovatnokao i ui u religijisve počiva napočiva na osećanjuna osećanju iosećanju i nai na verovanjuna verovanju uverovanju u neverovatnokao i u religijisve počiva na osećanjupočiva na osećanju ina osećanju i naosećanju i na verovanjui na verovanju una verovanju u neverovatnosve počiva na osećanju ipočiva na osećanju i nana osećanju i na verovanjuosećanju i na verovanju ui na verovanju u neverovatno

U ljubavi, kao i u religiji, sve počiva na osjećanju i na vjerovanju u nevjerovatno.Ljubav koja počiva na plemenitim motivima, traje večno i čini nas lepim i u stvarnosti.U umetnosti, kao i u ljubavi, instinkt je dovoljan.Ono što je najlepše na iskrenoj i dubokoj ljubavi na kojoj je sve lepo, to je da u odnosu prema onome koga volimo nijedna naša mana ne dolazi do izraza.Nije sve u životu pitanje položaja kada se vodi ljubav, i u najvećem broju slučajeva sve te varijacije dešavaju se na prirodan način, bez razmišljanja, kao kod plesnih koraka.Ono sto je najljepše na iskrenoj i dubokoj ljubavi na kojoj je sve lijepo, to je da u odnosu prema onome koga volimo nijedna naša mana ne dolazi do izraza. Mnogo šta što je zlo u nama isčezava, a ono što je dobro utrostruči se.