U lakoj parnici svatko može biti rječit.


u-lakoj-parnici-svatko-moe-biti-rjeit
ovidijelakojparnicisvatkomožebitirječitu lakojlakoj parniciparnici svatkosvatko možemože bitibiti rječitu lakoj parnicilakoj parnici svatkoparnici svatko možesvatko može bitimože biti rječitu lakoj parnici svatkolakoj parnici svatko možeparnici svatko može bitisvatko može biti rječitu lakoj parnici svatko moželakoj parnici svatko može bitiparnici svatko može biti rječit

Za svoju stvar svatko će biti rječit.Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.Vrućina ne može biti odvojena od vatre kao što lepota ne može biti odvojena od večnosti.Vrućina ne može biti odvojena od vatre kao što ljepota ne može biti odvojena od vječnosti.Pomozi sam sebi; tada ti i svatko pomaže.Slobodno novinarstvo može biti dobro ili loše, ali sigurno, bez slobode, novinarstvo ne može biti ništa drugo osim loše.