U iskonu bijasmo ujedinjeni; želja i čežnja da se vratimo jedinstvu zove se ljubav.


u-iskonu-bijasmo-ujedinjeni-elja-i-enja-da-se-vratimo-jedinstvu-zove-se-ljubav
platoniskonubijasmoujedinjeniželjačežnjadasevratimojedinstvuzoveljubavu iskonuiskonu bijasmobijasmo ujedinjeniželja ii čežnjačežnja dada sese vratimovratimo jedinstvujedinstvu zovezove sese ljubavu iskonu bijasmoiskonu bijasmo ujedinjeniželja i čežnjai čežnja dačežnja da seda se vratimose vratimo jedinstvuvratimo jedinstvu zovejedinstvu zove sezove se ljubavu iskonu bijasmo ujedinjeniželja i čežnja dai čežnja da sečežnja da se vratimoda se vratimo jedinstvuse vratimo jedinstvu zovevratimo jedinstvu zove sejedinstvu zove se ljubavželja i čežnja da sei čežnja da se vratimočežnja da se vratimo jedinstvuda se vratimo jedinstvu zovese vratimo jedinstvu zove sevratimo jedinstvu zove se ljubav

Odavno već ne pomišljam na ono što se zove ljubav. Izgleda da ljubav bježi od mene, kao da više nije važna, kao da osjeća da nije dobrodošla. Ali, ako prestanem da mislim o ljubavi, neću biti ništa.Nek’ te grli, nek’ te ljubi, nek’ te drugi vide s’ njim, ako to se zove ljubav, onda ja te ne volim…♥U meni se javlja čežnja za davanjem nekog novog smisla čovečjem životu, koji je postao besmislen.Praviti razliku, znači praviti izvesnu konstrukciju. Međutim, konstrukcija je isto što i destrukcija. Za celinu ne postoji ni konstrukcija ni destrukcija, već se stvari usmeravaju jedinstvu i postaju jedno.Žena je kraljica sveta i ropkinja želja.Koren svih pojava jeste želja.