U dobru je lako dobar biti, na muci se poznaju junaci. - Činija Citata

U dobru je lako dobar biti, na muci se poznaju junaci.


u-dobru-lako-dobar-biti-na-muci-se-poznaju-junaci
petar petrović njegošdobrulakodobarbitinamucisepoznajujunaciu dobrudobru jeje lakolako dobardobar bitina mucimuci sese poznajupoznaju junaciu dobru jedobru je lakoje lako dobarlako dobar bitina muci semuci se poznajuse poznaju junaciu dobru je lakodobru je lako dobarje lako dobar bitina muci se poznajumuci se poznaju junaciu dobru je lako dobardobru je lako dobar bitina muci se poznaju junaci

U dobru je lako dobar biti, na muci se poznaju junaci!U muci se poznaju junaci.Na muci se poznaju junaci.Na statusu se poznaju junaci! :DRat se sastoji u tome, da se ljudi, mada jedni druge ne poznaju, međusobno ubijaju na zapovijed ljudi koji se vrlo dobro poznaju, a uzajamno se ne ubijaju.Sve što podseća na vrednost na velikom je iskušenju, primorano da se bori za opstanak. U tom smislu ni književnost ne može biti izuzetak.