U danasnje vrijeme,vrijeme je novac a novaca se nema.


u-danasnje-vrijemevrijeme-novac-a-novaca-se-nema
danasnjevrijemevrijemenovacnovacasenemau danasnjeje novacnovaca sese nemanovac a novacaa novaca senovaca se nemaje novac a novacanovac a novaca sea novaca se nemaje novac a novaca senovac a novaca se nema

Učini nešto da ubiješ vrijeme ili će vrijeme ubiti tebe.Uzmi vrijeme potrebno da razmisliš, ali kada dođe vrijeme za djelovanje, prestani razmišljati i kreni.Najbolje vrijeme za sadnju drveća je bilo prije 20 godina. Drugo najbolje vrijeme je sada.Izgubljeni novac mozemo povratiti napornim radom,Izgubljeno vrijeme nikada…Ko ima mnogo novaca, a nema djece nije bogat, ko ima mnogo djece a nema novaca nije siromah.Danas nam ljudi kradu ono najvrijednije, a to je vrijeme.