U bogatstvu srce brže otvrdne nego jaje u ključaloj vodi.


u-bogatstvu-srce-bre-otvrdne-nego-jaje-u-kljualoj-vodi
mahatma gandibogatstvusrcebržeotvrdnenegojajeključalojvodiu bogatstvubogatstvu srcesrce bržebrže otvrdneotvrdne negonego jajejaje uu ključalojključaloj vodiu bogatstvu srcebogatstvu srce bržesrce brže otvrdnebrže otvrdne negootvrdne nego jajenego jaje ujaje u ključaloju ključaloj vodiu bogatstvu srce bržebogatstvu srce brže otvrdnesrce brže otvrdne negobrže otvrdne nego jajeotvrdne nego jaje unego jaje u ključalojjaje u ključaloj vodiu bogatstvu srce brže otvrdnebogatstvu srce brže otvrdne negosrce brže otvrdne nego jajebrže otvrdne nego jaje uotvrdne nego jaje u ključalojnego jaje u ključaloj vodi

U nuždi ljudi bivaju pametniji, u bogatstvu polude. Od slanine i pseto pobesni.Užitak u bogatstvu ne leži u pukom posedovanju ili raskošnom trošenju, nego u mudroj primeni.Bolje je svoje jaje nego tuđa kokoška.U vodi je lako potonuti, još lakše u vinu.Sreća brže umire nego što nastaje.Sreću ćeš brže naći nego je zadržati.