Tvrd je orah voćka čudnovata, ne slomi ga, al’ zube polomi.


tvrd-orah-voka-udnovata-ne-slomi-ga-al-zube-polomi
petar ii petrović njegoštvrdorahvoćkačudnovataneslomigaal’zubepolomitvrd jeorah voćkavoćka čudnovatane slomislomi gaal’ zubezube polomitvrd je orahje orah voćkaorah voćka čudnovatane slomi gaal’ zube polomitvrd je orah voćkaje orah voćka čudnovatatvrd je orah voćka čudnovata

Tvrd je orah voćka čudnovata, ne slomi ga, al zube polomi!Ono što te ne slomi , ojača te. ♥Ako želiš jezgro, slomi ljusku.I kada te duÅ¡a boli i kad te tuga slomi, nabaci osmeh na lice.I kada te duša boli i kad te tuga slomi, nabaci osmeh na lice.Poklonjenom se konju ne gleda u zube.