Tvojih suza je vredan samo onaj koji ti ih nikad neće izazvati.


tvojih-suza-vredan-samo-onaj-koji-ti-ih-nikad-nee-izazvati
tvojihsuzavredansamoonajkojitiihnikadnećeizazvatitvojih suzasuza jeje vredanvredan samosamo onajonaj kojikoji titi ihih nikadnikad nećeneće izazvatitvojih suza jesuza je vredanje vredan samovredan samo onajsamo onaj kojionaj koji tikoji ti ihti ih nikadih nikad nećenikad neće izazvatitvojih suza je vredansuza je vredan samoje vredan samo onajvredan samo onaj kojisamo onaj koji tionaj koji ti ihkoji ti ih nikadti ih nikad nećeih nikad neće izazvatitvojih suza je vredan samosuza je vredan samo onajje vredan samo onaj kojivredan samo onaj koji tisamo onaj koji ti ihonaj koji ti ih nikadkoji ti ih nikad nećeti ih nikad neće izazvati

LJubavne rane može zalečiti samo onaj koji ih je i zadao.Ne brini ti, moj brajko, hoće li narod propasti ili neće, nego radi ono što si ti kadar! Pa ako svaki uradi onoliko koliko je kadar, neće narod nikad propasti.S tugom jednostavno treba umeti. Tuga je kao starica koja prodaje karanfile po kafanama, uporno se moraš praviti da je ne primećuješ, pa će se kad-tad okrenuti i otići, iako ti se u prvi mah čini da će zauvek cvileti kraj stola. I pazi, pokloniš li joj samo mrvicu pažnje neće se smiriti dok ti ne uvali čitavu korpu i onda si gotov. Jer Tuga nikad ne zaboravlja lica galantnih mušterija. I nikad te više neće zaobići.Nije ubica samo onaj koji nekom život oduzme, već i onaj koji drugom smrt poželi.Vlasnici kapitala i biznisa kod radnika će poticati i stumulisati potrebu da kupuju njihovu skupu robu: stanove, kuće i tehnologiju, obavezujući ih pri tom da ulaze u skupe hipotekarne kredite do nivoa neizdržljivosti… I na kraju ti neplaćeni dugovi će izazvati bankrot banaka, koje će morati biti nacionalizovane, a država će onda krenuti putem koji vodi u komunizam… – Kapital 1867.Čovek koji se boji vode nikad neće postati ribar.