Tvoj najveći uspeh u životu je to što si postigao da te ona toliko voli iako nisi samo njen. Bez obzira na sve i ma koliku bol osećala zbog tvog ponašanja ...


tvoj-najvei-uspeh-u-ivotu-to-to-postigao-da-te-ona-toliko-voli-iako-nisi-samo-njen-bez-obzira-na-sve-i-koliku-bol-oseala-zbog-tvog-ponaanja
tvojnajvećiuspehživotutotopostigaodateonatolikovoliiakonisisamonjenbezobziranasvekolikubolosećalazbogtvogponaanjatvoj najvećinajveći uspehuspeh uu životuživotu ješto sisi postigaopostigao dada tete onaona tolikotoliko volivoli iakoiako nisinisi samosamo njenbez obziraobzira nana svesve ima kolikukoliku bolbol osećalaosećala zbogzbog tvogtvog ponašanjaponašanjatvoj najveći uspehnajveći uspeh uuspeh u životuu životu jeje to štošto si postigaosi postigao dapostigao da teda te onate ona tolikoona toliko volitoliko voli iakovoli iako nisiiako nisi samonisi samo njenbez obzira naobzira na svena sve isve i mai ma kolikuma koliku bolkoliku bol osećalabol osećala zbogosećala zbog tvogzbog tvog ponašanjatvog ponašanja

Kad je čaša pri dnu, priznam sebi da je ona jedino što mi je vredelo. Odzvanja mi njen smeh, osetim njen dah na svojim usnama. I znam da ona negde tamo isto ...Bez obzira koliko si pametan, srce te bar jednom u životu napravi budalom ! ! !Najveći prijatelj istine je Vrijeme, njen najveći neprijatelj je Predrasuda, a njen stalni pratilac je Poniznost.Žena je, ipak i neosporno, najveća iluzija čovekova. Ne postoji ni jedna sreća koja je u stanju da domaši radost ljubavi. Sve drugo može biti slava, uspeh i satisfakcija, ali je žena jedino pijanstvo srca. Ni sve tamne strane ženina karaktera kao da ne postoje nego zato da bude osvetljen samo jedan njen deo, onaj u kojem ona najviše zrači i koji je uvek božanstven.Patnja zadaje bol samo zato što je se bojiš. Ona te proganja zato što bežiš od nje. Ne moraš bežati, ne moraš je se bojati. Moraš voleti. Dakle, voli patnju. Nemoj joj se odupirati, nemoj bežati od nje. Okusi kako je ona u dubini slatka, predaj joj se i nemoj je primati s mržnjom. Tvoja mržnja je to što ti nanosi bol i ništa drugo. Patnja nije patnja, smrt nije smrt, ako ih ti ne učiniš time.Ženu veliki muškarac zanima samo u početku, jer to laska njenoj sujeti među drugim ženama, a i zbog toga što žena voli sve što blista.