Tvoj najveći uspeh u životu je to što si postigao da te ona toliko voli iako nisi samo njen. Bez obzira na sve i ma koliku bol osećala zbog tvog ponašanja ...


tvoj-najvei-uspeh-u-ivotu-to-to-postigao-da-te-ona-toliko-voli-iako-nisi-samo-njen-bez-obzira-na-sve-i-koliku-bol-oseala-zbog-tvog-ponaanja
tvojnajvećiuspehživotutotopostigaodateonatolikovoliiakonisisamonjenbezobziranasvekolikubolosećalazbogtvogponaanjatvoj najvećinajveći uspehuspeh uu životuživotu ješto sisi postigaopostigao dada tete onaona tolikotoliko volivoli iakoiako nisinisi samosamo njenbez obziraobzira nana svesve ima kolikukoliku bolbol osećalaosećala zbogzbog tvogtvog ponašanjaponašanjatvoj najveći uspehnajveći uspeh uuspeh u životuu životu jeje to štošto si postigaosi postigao dapostigao da teda te onate ona tolikoona toliko volitoliko voli iakovoli iako nisiiako nisi samonisi samo njenbez obzira naobzira na svena sve isve i mai ma kolikuma koliku bolkoliku bol osećalabol osećala zbogosećala zbog tvogzbog tvog ponašanjatvog ponašanja

Bez obzira koliko si pametan, srce te bar jednom u životu napravi budalom ! ! !Ako imaš prošlost kojom nisi zadovoljan, sada je trenutak da je zaboraviš. Zamisli neku novu priču o svom životu i povjeruj u nju.  Usredotoči se samo na trenutke u kojima si uspjevao ono što si želio i ta snaga će ti pomoći da postigneš sve što hoćeš.Ako imaš prošlost kojom nisi zadovoljan, sada je trenutak da je zaboraviš. Zamisli neku novu priču o svom životu i povjeruj u nju. Usredotoči se samo na trenutke u kojima si uspjevao ono što si želio i ta snaga će ti pomoći da postigneš sve što hoćeš.Najveća od svih ludosti je žrtvovati svoje zdravlje, ma zašta to bilo: zbog sticanja imovine, zbog napredovanja na poslu, zbog nauke, zbog slave, a da o slasti i kratkotrajnim užicima i ne govorimo; štaviše, zdravlju valja sve podrediti.Najveća je od svih ludosti – žrtvovati svoje zdravlje, ma šta to bilo; zbog sticanja imovine, zbog napredovanja u službi, zbog učenosti, zbog slave, a da o toj slasti i kratkotrajnim užicima i da ne govorimo. Šta više, zdravlju treba sve podrediti.Ženu veliki muškarac zanima samo u početku, jer to laska njenoj sujeti među drugim ženama, a i zbog toga što žena voli sve što blista.