Tuga se ublažava dobrim snom, kupkom i čašom vina.


tuga-se-ublaava-dobrim-snom-kupkom-i-aom-vina
toma akvinskitugaseublažavadobrimsnomkupkomčaomvinatuga sese ublažavaublažava dobrimdobrim snomkupkom ii čašomčašom vinatuga se ublažavase ublažava dobrimublažava dobrim snomkupkom i čašomi čašom vinatuga se ublažava dobrimse ublažava dobrim snomkupkom i čašom vinatuga se ublažava dobrim snom

S tugom jednostavno treba umeti. Tuga je kao starica koja prodaje karanfile po kafanama, uporno se moraš praviti da je ne primećuješ, pa će se kad-tad okrenuti i otići, iako ti se u prvi mah čini da će zauvek cvileti kraj stola. I pazi, pokloniš li joj samo mrvicu pažnje neće se smiriti dok ti ne uvali čitavu korpu i onda si gotov. Jer Tuga nikad ne zaboravlja lica galantnih mušterija. I nikad te više neće zaobići.Uljudnost je nalik na vazdušni jastuk, u njoj možda i nema ničega, ali ona ublažava udarce života…Tuga je pratilac radosti.Ko vina vecera, vode rucaTuga prenosi čoveka iz veće savršenosti u manju.Nekoliko čaša vina sklope stotinu poslova.