Tuga prenosi čoveka iz veće savršenosti u manju. - Činija Citata

Tuga prenosi čoveka iz veće savršenosti u manju.


tuga-prenosi-oveka-iz-vee-savrenosti-u-manju
baruh de spinozatugaprenosičovekaizvećesavrenostimanjutuga prenosiprenosi čovekačoveka iziz većeveće savršenostisavršenosti uu manjutuga prenosi čovekaprenosi čoveka izčoveka iz većeiz veće savršenostiveće savršenosti usavršenosti u manjutuga prenosi čoveka izprenosi čoveka iz većečoveka iz veće savršenostiiz veće savršenosti uveće savršenosti u manjutuga prenosi čoveka iz većeprenosi čoveka iz veće savršenostičoveka iz veće savršenosti uiz veće savršenosti u manju

Žena pada iz raznih uzroka: iz ljubavi, iz dosade, iz strasti fizičke, iz sujete, iz slabosti volje, iz interesa materijalnog, iz romantike, iz manije, iz perverzije, iz osvete.Zivot je bolest koja se prenosi seksom.Pravo umetničko delo nije ni senka istinske božanske savršenosti.Mudar čovek napušta manju sreću i obazire se na veću.Tuga je pratilac radosti.S tugom jednostavno treba umeti. Tuga je kao starica koja prodaje karanfile po kafanama, uporno se moraš praviti da je ne primećuješ, pa će se kad-tad okrenuti i otići, iako ti se u prvi mah čini da će zauvek cvileti kraj stola. I pazi, pokloniš li joj samo mrvicu pažnje neće se smiriti dok ti ne uvali čitavu korpu i onda si gotov. Jer Tuga nikad ne zaboravlja lica galantnih mušterija. I nikad te više neće zaobići.