Trud i hrabrost nisu dovoljni ukoliko nedostaju svrha i usmerenje. - Činija Citata

Trud i hrabrost nisu dovoljni ukoliko nedostaju svrha i usmerenje.


trud-i-hrabrost-nisu-dovoljni-ukoliko-nedostaju-svrha-i-usmerenje
džon f. keneditrudhrabrostnisudovoljniukolikonedostajusvrhausmerenjetrud ii hrabrosthrabrost nisunisu dovoljnidovoljni ukolikoukoliko nedostajunedostaju svrhasvrha ii usmerenjetrud i hrabrosti hrabrost nisuhrabrost nisu dovoljninisu dovoljni ukolikodovoljni ukoliko nedostajuukoliko nedostaju svrhanedostaju svrha isvrha i usmerenjetrud i hrabrost nisui hrabrost nisu dovoljnihrabrost nisu dovoljni ukolikonisu dovoljni ukoliko nedostajudovoljni ukoliko nedostaju svrhaukoliko nedostaju svrha inedostaju svrha i usmerenjetrud i hrabrost nisu dovoljnii hrabrost nisu dovoljni ukolikohrabrost nisu dovoljni ukoliko nedostajunisu dovoljni ukoliko nedostaju svrhadovoljni ukoliko nedostaju svrha iukoliko nedostaju svrha i usmerenje

Napori i hrabrost nisu dovoljni bez svrhe i smera.Sreća je smisao i svrha života, ceo cilj i kraj ljudskog postojanja.Narod vam je hrabar i njegova hrabrost seže do junaštva. Mogu to s pravom da kažem jer sam gledao vaše vojnike, a oni nisu bili ništa drugo do sam narod, u skoro svim bitkama oslobodilačkog rata.Ljubavnik ima sve vrline i sve mane koje mužu nedostaju.Ljudi nikada nisu spremni da umru osim ukoliko je to za slobodu; stoga oni ne vjeruju potpuno u umiranje.Istina, hrabrost i odlučnost naše su oružje. Naša borba mora i dalje biti nenasilna i bez mržnje.