Trenerka + Tange = Dobra guza :D - Činija Citata

Trenerka + Tange = Dobra guza :D


trenerka-tange-dobra-guza-d
trenerka+tange=dobraguzatrenerka ++ tangetange == dobradobra guzatrenerka + tange+ tange =tange = dobra= dobra guzatrenerka + tange =+ tange = dobratange = dobra guzatrenerka + tange = dobra+ tange = dobra guza

Pederska je tuga pregolema, guza spremna a parade nema… :)))))Dobra devojka sama se udaje.Dobra gosta i dan dosta.Dobra knjiga je događaj u mom životu.Dobra slika je ona koja liči na skulpturu.Ne zamerite na mojoj lepoti, prosto sam morala da se rodim :D :D :D