Treba znati izdržati neke bolove jer će nas to učiniti boljim osobama.


treba-znati-izdrati-neke-bolove-jer-e-nas-to-uiniti-boljim-osobama
paulo koeljotrebaznatiizdržatinekebolovejerćenastoučinitiboljimosobamatreba znatiznati izdržatiizdržati nekeneke bolovebolove jerjer ćeće nasučiniti boljimboljim osobamatreba znati izdržatiznati izdržati nekeizdržati neke boloveneke bolove jerbolove jer ćejer će nasnas to učinitiučiniti boljim osobamatreba znati izdržati nekeznati izdržati neke boloveizdržati neke bolove jerneke bolove jer ćebolove jer će nasće nas to učinitinas to učiniti boljimtreba znati izdržati neke boloveznati izdržati neke bolove jerizdržati neke bolove jer ćeneke bolove jer će nasjer će nas to učinitiće nas to učiniti boljimnas to učiniti boljim osobama

Ono što je izgubljeno, ne može se vratiti. Treba znati prepoznati ono što će tek doći.Za onog čoveka, koji je mišljenja da će novcem moći učiniti sve, možemo verovati da će učiniti sve za novac.Moramo uneti sopstveno svetlo u mrak, niko to neće učiniti umesto nas.Smejati se često i mnogo; osvojiti poštovanje inteligentnih ljudi i naklonost dece… ostaviti svet boljim… znati da je bar jedan život lakše disao zato što ste vi živeli. To znači uspeti.Čovek često postaje ono što o sebi misli. Ako budem stalno ponavljao kako neke stvari ne mogu učiniti, verovatno je da i neću moći. Suprotno tome, ako verujem da mogu, sigurno ću steći sposobnost da to učinim.Ljubav ne postoji zato da nas usreći. Ja verujem da postoji zato da nam pokaže koliko možemo izdržati.