Tražim od vas da mi sudite po neprijateljima koje sam stekao.


traim-od-vas-da-mi-sudite-po-neprijateljima-koje-sam-stekao
frenklin ruzvelttražimodvasdamisuditeponeprijateljimakojesamstekaotražim odod vasvas dada mimi suditesudite popo neprijateljimaneprijateljima kojekoje samsam stekaotražim od vasod vas davas da mida mi suditemi sudite posudite po neprijateljimapo neprijateljima kojeneprijateljima koje samkoje sam stekaotražim od vas daod vas da mivas da mi suditeda mi sudite pomi sudite po neprijateljimasudite po neprijateljima kojepo neprijateljima koje samneprijateljima koje sam stekaotražim od vas da miod vas da mi suditevas da mi sudite poda mi sudite po neprijateljimami sudite po neprijateljima kojesudite po neprijateljima koje sampo neprijateljima koje sam stekao

Pravog muškarca, s kojim ćete trajati, nećete prepoznati po izgledu, po diplomi, po inteligenciji. Onog pravog prepoznaćete po načinu kako vas drži za ruku, kako vas ljubi, kako vas grli – ni prečvrsto da ostanete bez daha, a ni prelabavo da nestanete bez traga. Pravi vas drži taman onako kao treba, da znate čiji ste.Pravog muškarca, s kojim ćete trajati, nećete prepoznati po izgledu, po diplomi, po inteligenciji. Onog pravog prepoznaćete po načinu kako vas drži za ruku, kako vas ljubi, kako vas grli - ni prečvrsto da ostanete bez daha, a ni prelabavo da nestanete bez traga. Pravi vas drži taman onako kao treba, da znate čiji ste.Godinama i danima ja sam vam govorio o svijetu oko sebe i o tome kako ga ja vidim i osjećam. Nekad je to bilo ono što ste očekivali od mene, a ponekad je vaše očekivanje bilo i prevareno. Ali, svakako se time stvorila između vas i mene izvjesna navika, za mene gotovo obaveza: da ja kazujem a vi da primate, i da sudite o onom što sam rekao.Ja sam uvek kasnila na sastanke – ponekad i po dva sata. Ja sam to pokušala promeniti, ali stvari koje su me navodile da kasnim činile su mi preveliko zadovoljstvo.Uvek možete zaključiti kakvom osobom vas muškarac smtra, po minđušama koje vam daruje.Tražim da mi daju Nobela iz humanitarnih razloga.