Tražim dečka za noćne akcije!!! Ja spavam – On ubija komarce. :D


traim-deka-za-none-akcije-ja-spavam-on-ubija-komarce-d
tražimdečkazanoćneakcijejaspavamonubijakomarcetražim dečkadečka zaza noćnenoćne akcijeja spavamspavam –– onon ubijaubija komarcetražim dečka zadečka za noćneza noćne akcijeja spavam –spavam – on– on ubijaon ubija komarcetražim dečka za noćnedečka za noćne akcijeja spavam – onspavam – on ubija– on ubija komarcetražim dečka za noćne akcijeja spavam – on ubijaspavam – on ubija komarce

Trazim devojku koja ce terati komarce dok ja spavam :DTražim dečka koji zna matematiku,voleću ga stvarno…. :DJa ne mogu da spavam osim ako nisam okružen knjigama.Lud sam za tobom pače, ali lud sam i onako. Tražim te otkako za sebe znam.Kažu nova ljubav te čeka pred vratima! – Ja izašla kad ono račun za struju. :DSrcu koje istinski ljubi ili ljubomora ubija ljubav ili ljubav ubija ljubomoru. Sasvim suprotno biva sa strašću.