Tražim dečka koji zna matematiku,voleću ga stvarno…. :D


traim-deka-koji-zna-matematikuvoleu-ga-stvarno-d
tražimdečkakojiznamatematikuvolećugastvarno…tražim dečkadečka kojikoji znaga stvarno…tražim dečka kojidečka koji znatražim dečka koji zna

Tražim dečka za noćne akcije!!! Ja spavam – On ubija komarce. :DTko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je- izbjegavajte ga!Tko ne zna, a zna da ne zna - dijete je- naučite ga!Tko zna, a ne zna da zna - spava- probudite ga!Tko zna i zna da zna - mudar je- slijedite ga!Bolja je stvarnost od snova: ako je nešto stvarno,  onda je stvarno i ti nisi ništa tu kriv.Obrazovan je svaki onaj čovek koji zna gde je znanje kada mu je ono potrebno i kada zna kako da organizuje to znanje u konačne planove akcije.Tražim da mi daju Nobela iz humanitarnih razloga.Šteta što nisam bolje znao matematiku.