Tražim da mi daju Nobela iz humanitarnih razloga. - Činija Citata

Tražim da mi daju Nobela iz humanitarnih razloga.


traim-da-mi-daju-nobela-iz-humanitarnih-razloga
nikanor paratražimdamidajunobelaizhumanitarnihrazlogatražim dada mimi dajudaju nobelanobela iziz humanitarnihhumanitarnih razlogatražim da mida mi dajumi daju nobeladaju nobela iznobela iz humanitarnihiz humanitarnih razlogatražim da mi dajuda mi daju nobelami daju nobela izdaju nobela iz humanitarnihnobela iz humanitarnih razlogatražim da mi daju nobelada mi daju nobela izmi daju nobela iz humanitarnihdaju nobela iz humanitarnih razloga

Ja sam od onih koji razmišljaju poput Nobela da će čovječanstvo iz novih otkrića izvući više dobra nego zla.Ja sam od onih koji razmišljaju poput Nobela da će čovečanstvo iz novih otkrića izvući više dobra nego zla.Tražim od vas da mi sudite po neprijateljima koje sam stekao.Žena pada iz raznih uzroka: iz ljubavi, iz dosade, iz strasti fizičke, iz sujete, iz slabosti volje, iz interesa materijalnog, iz romantike, iz manije, iz perverzije, iz osvete.To je jedina fotografija na kojoj smo zajedno, i zato sam je uramio, još onda, da je sačuvam. Iz nekih važnih razloga ne mogu je okačiti, a iz nekih malih razloga ne mogu se otkačiti i iscepkati je u sitne komadiće. I tako je tu, u fioci. Ni tamo, ni ovamo.Imati novca je bolje od siromaštva, makar iz finansijskih razloga.