Toliko sam prokleto zgodan da niti LED/LCD/3D/HD-Ogledalo ne može to pokazati u punom sjaju ;) - Činija Citata

Toliko sam prokleto zgodan da niti LED/LCD/3D/HD-Ogledalo ne može to pokazati u punom sjaju ;)


toliko-sam-prokleto-zgodan-da-niti-ledlcd3dhdogledalo-ne-moe-to-pokazati-u-punom-sjaju
tolikosamprokletozgodandanitiledlcd3dhdogledalonemožetopokazatipunomsjajutoliko samsam prokletoprokleto zgodanzgodan dada nitine možepokazati uu punompunom sjajutoliko sam prokletosam prokleto zgodanprokleto zgodan dazgodan da nitimože to pokazatipokazati u punomu punom sjajutoliko sam prokleto zgodansam prokleto zgodan daprokleto zgodan da nitine može to pokazatimože to pokazati upokazati u punom sjajutoliko sam prokleto zgodan dasam prokleto zgodan da nitine može to pokazati umože to pokazati u punom

Kad udarite dijete, nastojte da to bude u bijesu, čak i po cijenu da ga osakatite. Hladnokrvni udarac niti se može, niti bi se smio oprostiti.Učini to sa dušom punom snova i svetlosti, sa dušom punom dobrote i snage za praštanje. Ako se već desi da padneš ustani! Iznova kreni, iznova počni, ...Sad sam shvatio: to je prijateljstvo, ljubav prema drugome. Sve drugo može da prevari to ne može. Sve drugo može da izmakne i ostavi nas puste, to ne može, jer zavisi od nas. Ne mogu da mu kažem: budi mi prijatelj. Ali mogu da kažem, biću ti prijatelj.Toliko sam brz da sam prošle noći pritisnu prekidač za gašenje svetla i bio u krevetu pre nego je sobom zavladala tama.Duh je savršenog čovjeka poput ogledala. Ogledalo ne trči za stvarima kako bi uhvatilo njihov odraz, a kada ih odražava, ne drži ih samo za sebe. Tako ga ništa ne može oštetiti, tako ga ništa ne može pokvaritiDuh je savršenog čoveka poput ogledala. Ogledalo ne trči za stvarima kako bi uhvatilo njihov odraz, a kada ih odražava, ne drži ih samo za sebe. Tako ga ništa ne može oštetiti, tako ga ništa ne može pokvariti.