Što je u državi bolja muzika, bolja će biti i država. - Činija Citata

Što je u državi bolja muzika, bolja će biti i država.


to-u-dravi-bolja-muzika-bolja-e-biti-i-drava
platonŠtodržaviboljamuzikaćebitidržavaŠto jeu državidržavi boljabolja muzikabolja ćeće bitibiti ii državaŠto je uje u državiu državi boljadržavi bolja muzikabolja će bitiće biti ibiti i državaŠto je u državije u državi boljau državi bolja muzikabolja će biti iće biti i državaŠto je u državi boljaje u državi bolja muzikabolja će biti i država

Vrlo je važno, čak i kad vaš automobil nije najbolji, verovati kako će uvek doći bolja trka. To je deo moje motivacije.Šutnja je bolja od riječi koje ne nose značenje.Vlasnici kapitala i biznisa kod radnika će poticati i stumulisati potrebu da kupuju njihovu skupu robu: stanove, kuće i tehnologiju, obavezujući ih pri tom da ulaze u skupe hipotekarne kredite do nivoa neizdržljivosti… I na kraju ti neplaćeni dugovi će izazvati bankrot banaka, koje će morati biti nacionalizovane, a država će onda krenuti putem koji vodi u komunizam… – Kapital 1867.Hrabrost koja se bori bolja je od slabosti koja traje.J**eš ti Chuck Norrisa što može rešiti svaki problem, moja žena je bolja ona od niceg napravi problem ! ! !Neka misle šta hoće. Ako im je stalo toliko da se bave sa onim što ja radim, onda sam već bolja od njih.