Što stariji postaješ sve je teže imati junake, ali je to jedan vid potrebe.


to-stariji-postaje-sve-tee-imati-junake-ali-to-jedan-vid-potrebe
ernest hemingvejŠtostarijipostajesvetežeimatijunakealitojedanvidpotrebeŠto starijistariji postaješpostaješ svesve jeje težeteže imatiimati junakeali jejedan vidvid potrebeŠto stariji postaješstariji postaješ svepostaješ sve jesve je težeje teže imatiteže imati junakeje to jedanjedan vid potrebeŠto stariji postaješ svestariji postaješ sve jepostaješ sve je težesve je teže imatije teže imati junakeali je to jedanje to jedan vidŠto stariji postaješ sve jestariji postaješ sve je težepostaješ sve je teže imatisve je teže imati junakeali je to jedan vidje to jedan vid potrebe

Što je više pazio šta će uraditi, sve se teže rešavao da uopšte nešto uradi, i sve je manje i radio.Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje lepotu i vrednost našem postojanju.Starost je jedan vid samoće.Putovanje dok je čovek mlad jeste jedan vid edukacije, a kada je star, onda prerasta u iskustvo.Deca su potpuni egoisti; oni svoje potrebe trenutno osete i teže svim silama da ih ostvare trenutno.Da nisam našao tebe, bio bih ljut na život, pa ne bih imao ništa, kao ni sada, ali ne bih znao šta je sreća. Ne bi ti bilo lakše, ali bi meni bilo teže, i to je pravo. Nikad te više neću ostaviti samu, sve što se desi, desiće nam se zajedno.