Što je neka stvar savršenija to je podložnija dobrom ili lošem ophođenju.


to-neka-stvar-savrenija-to-podlonija-dobrom-ili-loem-ophoenju
dante aligieriŠtonekastvarsavrenijatopodložnijadobromililoemophođenjuŠto jeje nekaneka stvarstvar savršenijaje podložnijapodložnija dobromdobrom iliili lošemlošem ophođenjuŠto je nekaje neka stvarneka stvar savršenijasavršenija to jeje podložnija dobrompodložnija dobrom ilidobrom ili lošemili lošem ophođenjuŠto je neka stvarje neka stvar savršenijastvar savršenija to jesavršenija to je podložnijaje podložnija dobrom ilipodložnija dobrom ili lošemdobrom ili lošem ophođenjuŠto je neka stvar savršenijaneka stvar savršenija to jestvar savršenija to je podložnijasavršenija to je podložnija dobromje podložnija dobrom ili lošempodložnija dobrom ili lošem ophođenju

Što bi rekao Bukovski… Kada malo bolje razmislim (mada ni to nije neophodno) Jebite se! :) (neka izvinu deca ispod 18)I kad se jednom u dubokoj starosti sretnemo u nekom domu penzionera, pa pred Novu godinu ili neki drugi praznik odigramo zajedno jedan valcer ili tango, i zaljubimo se jedno u drugo 3681. put, neka i to bude samo prva ljubav i nijedna više.Narod vam je “ponosan”, ali ne i ohol. Taj “ponos” nije mana, već vrlina. Ona je nužna svakom zaista dobrom čoveku, jer mu omogućava da ne podlegne zlim uticajima ili iskušenjima. Taj “ponos” je jednostavno poštovanje sopstvene ličnosti.Moj je predlog ili savet jako jednostavan: neka vam srce bude iskreno.Što ti je veća radost ili žalost, to ti je manji svijet u očima.Ljudi mnogo greše kada jedince optužuju za razmaženost. Po meni, oni su mnogo manje razmaženi od ostalih. Osnovna stvar kod njih je – osećanje usamljenosti. Uvek nekoga molite da se igra s vama, ili da spavate zajedno kada vas je strah, i uvek taj neko pristaje ili ne pristaje, hoće ili neće. Inače, uglavnom ste sami.