Što je neka stvar savršenija to je podložnija dobrom ili lošem ophođenju.


to-neka-stvar-savrenija-to-podlonija-dobrom-ili-loem-ophoenju
dante aligieriŠtonekastvarsavrenijatopodložnijadobromililoemophođenjuŠto jeje nekaneka stvarstvar savršenijaje podložnijapodložnija dobromdobrom iliili lošemlošem ophođenjuŠto je nekaje neka stvarneka stvar savršenijasavršenija to jeje podložnija dobrompodložnija dobrom ilidobrom ili lošemili lošem ophođenjuŠto je neka stvarje neka stvar savršenijastvar savršenija to jesavršenija to je podložnijaje podložnija dobrom ilipodložnija dobrom ili lošemdobrom ili lošem ophođenjuŠto je neka stvar savršenijaneka stvar savršenija to jestvar savršenija to je podložnijasavršenija to je podložnija dobromje podložnija dobrom ili lošempodložnija dobrom ili lošem ophođenju

Jedina bitna stvar, šta god radili, bilo da vozite karting ili Formulu 1 ili čak igrate karte, jeste postati svetski prvak jer to znači da ste najbolji od svih. Čak i u karting to je veliko, veliko postignuće.Što bi rekao Bukovski… Kada malo bolje razmislim (mada ni to nije neophodno) Jebite se! :) (neka izvinu deca ispod 18)Što ti je veća radost ili žalost, to ti je manji svijet u očima.Što uži vidik, to veći nemir. Što širi vidik, to manji nemir. Najširi vidik, božanski mir. Što uži vidik, to veća cena sebi. Što širi vidik, to manja cena sebi. Najširi vidik, najmanja cena sebi. Kad bi ohola žaba iz bunara stala pokraj okeana, izgubila bi svoju oholost.Za svakog je dobrog najbolje biti mera samom sebi, ali lošem je to najgore.I kad se jednom u dubokoj starosti sretnemo u nekom domu penzionera, pa pred Novu godinu ili neki drugi praznik odigramo zajedno jedan valcer ili tango, i zaljubimo se jedno u drugo 3681. put, neka i to bude samo prva ljubav i nijedna više.