Što ljudi imaju više uslova za sreću, to su nesrećniji.


to-ljudi-imaju-vie-uslova-za-sreu-to-su-nesreniji
paulo koeljoŠtoljudiimajuvieuslovazasrećutosunesrećnijiŠto ljudiljudi imajuimaju viševiše uslovauslova zaza srećusu nesrećnijiŠto ljudi imajuljudi imaju višeimaju više uslovaviše uslova zauslova za srećuŠto ljudi imaju višeljudi imaju više uslovaimaju više uslova zaviše uslova za srećuŠto ljudi imaju više uslovaljudi imaju više uslova zaimaju više uslova za sreću

Što ljudi više imaju, to više žele.Svi ljudi imaju istovjetne sreće i nesreće otkad su postali, a samo luđaci imaju vlastitu sreću.Zli ljudi imaju crnu sreću.Sve ljudske aktivnosti imaju jedan ili više od ovih sedam uzroka: sreću, prirodu, prisilu, navike, razum, strast, željuSve ljudske aktivnosti imaju jedan ili više od ovih sedam uzroka: sreću, prirodu, prisilu, navike, razum, strast, želju.Čovek dobija ono što daje od sebe. Što više pomažeš drugima, više će tebi ljudi pomagati.