Što hasni otcu otcem biti, ako majka sve prebiti.


to-hasni-otcu-otcem-biti-ako-majka-sve-prebiti
hrvatske posloviceŠtohasniotcuotcembitiakomajkasveprebitiŠto hasnihasni otcuotcu otcemotcem bitiako majkamajka svesve prebitiŠto hasni otcuhasni otcu otcemotcu otcem bitiako majka svemajka sve prebitiŠto hasni otcu otcemhasni otcu otcem bitiako majka sve prebitiŠto hasni otcu otcem biti

Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje lepotu i vrednost našem postojanju.Nemojte čekati dok sve ne bude baš kako treba. Nikada neće biti savršeno. Uvek će biti izazova, prepreka i nesavršenih uslova. Pa šta. Počnite sada. Sa svakim korakom koji napravite bićete sve jači i jači, sve stručniji, sve samopouzdaniji, i sve uspešniji.Siromaštvo je majka kriminala, a blagostanje majka nemorala.Jutro je majka poslova, a noć majka misli.Što je više pazio šta će uraditi, sve se teže rešavao da uopšte nešto uradi, i sve je manje i radio.Što je učinjeno ne može biti poništeno.