Što bi rekla stara rimska poslovica, ne veruj Dancima ni kad darove nose.


to-bi-rekla-stara-rimska-poslovica-ne-veruj-dancima-kad-darove-nose
duško koraćŠtobireklastararimskaposlovicaneverujdancimakaddarovenoseŠto bibi reklarekla starastara rimskarimska poslovicane verujveruj dancimadancima nini kadkad darovedarove noseŠto bi reklabi rekla stararekla stara rimskastara rimska poslovicane veruj dancimaveruj dancima nidancima ni kadni kad darovekad darove noseŠto bi rekla starabi rekla stara rimskarekla stara rimska poslovicane veruj dancima niveruj dancima ni kaddancima ni kad daroveni kad darove noseŠto bi rekla stara rimskabi rekla stara rimska poslovicane veruj dancima ni kadveruj dancima ni kad darovedancima ni kad darove nose

Kao što kaže stara poslovica, pero drže tri prsta, ali radi čitavo tijelo. I boli.Ženi ne veruj ni danas, ni juče, ni sutra.Istina ne zavisi od vremena i nije ni nova ni stara, nego upravo Istina – juče, danas, sutra.Zalud glava kad ne nose noge.Što uži vidik, to veći nemir. Što širi vidik, to manji nemir. Najširi vidik, božanski mir. Što uži vidik, to veća cena sebi. Što širi vidik, to manja cena sebi. Najširi vidik, najmanja cena sebi. Kad bi ohola žaba iz bunara stala pokraj okeana, izgubila bi svoju oholost.Što bi rekao Bukovski… Kada malo bolje razmislim (mada ni to nije neophodno) Jebite se! :) (neka izvinu deca ispod 18)