Tko svoje odbacuje, nije ni tudeg vrijedan. - Činija Citata

Tko svoje odbacuje, nije ni tudeg vrijedan.


tko-svoje-odbacuje-nije-tudeg-vrijedan
hrvatske poslovicetkosvojeodbacujenijetudegvrijedantko svojesvoje odbacujenije nini tudegtudeg vrijedantko svoje odbacujenije ni tudegni tudeg vrijedannije ni tudeg vrijedan

Tko nije zafalan na orahu nije ni na tovaru.Tko nije za sebe, nije ni za drugog.Mi moramo u Jugoslaviji, naprimer pokazati da ne može biti manjine i većine. Socijalizam manjinu i većinu odbacuje. On traži ravnopravnost između manjine i većine, a onda nema ni većine ni manjine, nego ima samo jedan narod, proizvođač, radni čovek, socijalistički čovek.Bogatstvo nam je više sredstvo za rad nego za prazno hvalisanje: siromaštvo svoje priznavati nije ni za koga sramota, ali je sramotnije ne otimati se siromaštvu radom.Tko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je- izbjegavajte ga!Tko ne zna, a zna da ne zna - dijete je- naučite ga!Tko zna, a ne zna da zna - spava- probudite ga!Tko zna i zna da zna - mudar je- slijedite ga!Čovek nije ni zver ni Bog pa da je sam sebi dovoljan.