Tko svoje odbacuje, nije ni tudeg vrijedan.


tko-svoje-odbacuje-nije-tudeg-vrijedan
hrvatske poslovicetkosvojeodbacujenijetudegvrijedantko svojesvoje odbacujenije nini tudegtudeg vrijedantko svoje odbacujenije ni tudegni tudeg vrijedannije ni tudeg vrijedan

Tko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je- izbjegavajte ga!Tko ne zna, a zna da ne zna - dijete je- naučite ga!Tko zna, a ne zna da zna - spava- probudite ga!Tko zna i zna da zna - mudar je- slijedite ga!Tko nije zafalan na orahu nije ni na tovaru.Tko nije za sebe, nije ni za drugog.Sakriti bilo šta od onih sa kojima sam vezan nije deo moje prirode. Nikada ne mogu zatvoriti svoje usne pred onim kome sam otvorio svoje srce.Sakriti bilo šta od onih sa kojima sam vezan nije dio moje prirode. Nikada ne mogu zatvoriti svoje usne pred onim kome sam otvorio svoje srce.Mi moramo u Jugoslaviji, naprimer pokazati da ne može biti manjine i većine. Socijalizam manjinu i većinu odbacuje. On traži ravnopravnost između manjine i većine, a onda nema ni većine ni manjine, nego ima samo jedan narod, proizvođač, radni čovek, socijalistički čovek.