Tko proti vetru pljuje, popljuvat de se.


tko-proti-vetru-pljuje-popljuvat-de-se
hrvatske poslovicetkoprotivetrupljujepopljuvatdesetko protiproti vetruvetru pljujepopljuvat dede setko proti vetruproti vetru pljujepopljuvat de setko proti vetru pljuje

Tko dobro cini, ne de se dovijeka kajati.Tko de svem svetu pogacu namesit?Tko na mesec laje, izpast de mu zubi.Tko nederži brata za brata, on de tudjina za gospodara.Tko kupuje što mu ne treba, prodavat de što mu treba.Bijeda se vuče blatom, krvavi bagoš pljuje, ugriz je bede besan ko ugriz krvave kuje.