Ti si sa nekim, ti si car ali najbolje je kad si sam…


ti-nekim-ti-ali-najbolje-kad-sam
tinekimtialinajboljekadsam…ti sisa nekimti sicar aliali najboljenajbolje jeje kadkad sisi sam…ti si sasi sa nekimti si carsi car alicar ali najboljeali najbolje jenajbolje je kadje kad sikad si sam…ti si sa nekimti si car alisi car ali najboljecar ali najbolje jeali najbolje je kadnajbolje je kad sije kad si sam…ti si car ali najboljesi car ali najbolje jecar ali najbolje je kadali najbolje je kad sinajbolje je kad si sam…

Ukoliko niste spremni da naporno radite, dozvolite nekom drugom da obavi posao. Radije bih radio sa nekim ko ne radi baš najbolje, ali ulaže 110 procenata sebe, nego sa nekim ko dobro obavlja posao ali ulaže samo 60 procenata.Bio sam sam ali retko usamljen. Utolio sam svoju žeđ na izvoru samog sebe i to je vino bilo dobro, najbolje koje sam ikad pio.Jedno je kad čezneš za nekim ko je daleko, a sasvim drugo kad čezneš za nekim ko je kraj tebe.Šta je to što me tišti i peče do nepodnošljivog bola? Ništa. Nešto što dolazi i prolazi i svaki put nosi drugo ime, ali uvek peče i muči jednako. Nešto što je postalo sa čovekom i prvim blescima njegove svesti, pre nego što je mogao i pomisliti da to nazove nekim imenom i zabeleži nekim znakom. Nešto što ni danas nije moguće tačno označiti ni izraziti, ali što peče i boli i ubija životnu radost i život sam.Uvijek sam se čudio kad je ko pisao pismo tamo gdje bi se riječima izraziti mogao. Sad vidim da nisam imao pravo. Sad najbolje vidim da ima stvari, koje se ni riječima i pismom dovoljno kazati ne dadu, a zatajiti, prećutati, nikako (…) Budite mi zdravi – sam se čudim odkud sam nehotice pismo ovo poljubio.Kada sam zaista počeo voleti sebe, prestao sam žudeti za nekim drugačijim životom i mogao sam videti da je sve što me je okruživalo ustvari bilo poziv da rastem i da se razvijam. Danas, ja to zovem zrelost.