Ti si sa nekim, ti si car ali najbolje je kad si sam… - Činija Citata

Ti si sa nekim, ti si car ali najbolje je kad si sam…


ti-nekim-ti-ali-najbolje-kad-sam
tinekimtialinajboljekadsam…ti sisa nekimti sicar aliali najboljenajbolje jeje kadkad sisi sam…ti si sasi sa nekimti si carsi car alicar ali najboljeali najbolje jenajbolje je kadje kad sikad si sam…ti si sa nekimti si car alisi car ali najboljecar ali najbolje jeali najbolje je kadnajbolje je kad sije kad si sam…ti si car ali najboljesi car ali najbolje jecar ali najbolje je kadali najbolje je kad sinajbolje je kad si sam…

Ne treba ti niko da ti kaže ko si ti ili šta si ti. Ti si ono što jesi!Ti si mi uvek bila u srcu i u dusi zbog tebe sam bio spreman i zivot da dam ali si me prevarila, toje bol koji nikad necu zaboraviti do kraja svog zivota kada si ...Šta si ti, ti si slučajnost rođenja; šta sam ja, ja sam koji jesam. Ovde postoji i postojaće na hiljade prinčeva; ali je samo jedan Betoven.Ti si moje zlato,ti si moje srebro vidim li te s’drugom slomicu ti rebroTi si moje zlato ti si moje srebro vidilin te s drugim slomit ću ti rebroMogla si ajkulu kraj sebe da imas, ali ti si odlucila sa obicnim ribama da plivas