Ti si moje zlato,ti si moje srebro vidim li te s’drugom slomicu ti rebro


ti-moje-zlatoti-moje-srebro-vidim-li-te-sdrugom-slomicu-ti-rebro
timojezlatotisrebrovidimlites’drugomslomicutirebroti sisi mojesi mojemoje srebrosrebro vidimvidim lili tete s’drugoms’drugom slomicuslomicu titi rebroti si mojesi moje srebromoje srebro vidimsrebro vidim lividim li teli te s’drugomte s’drugom slomicus’drugom slomicu tislomicu ti rebrosi moje srebro vidimmoje srebro vidim lisrebro vidim li tevidim li te s’drugomli te s’drugom slomicute s’drugom slomicu tis’drugom slomicu ti rebrosi moje srebro vidim limoje srebro vidim li tesrebro vidim li te s’drugomvidim li te s’drugom slomiculi te s’drugom slomicu tite s’drugom slomicu ti rebro

Ti si moje zlato ti si moje srebro vidilin te s drugim slomit ću ti rebro-Neko ko se nije potpisao…-Koja ocena? Mozda je moje… -1 -Nije moje! xD.Uništite moje želje, izbrišite moje ideale, pokažite mi nešto bolje i ja ću poći za vama.lako je moj cilj da otkrijem suštinu ljubavi, i premda patim zbog osoba kojima sam poklonila svoje srce, uviđam da oni koji su dotakli moju dušu, nisu uspijeli da probude moje telo, a oni koji su doticali moje tijelo, nisu uspijevali da dosegnu do moje duše.Zdravlje je pravo bogatstvo, a ne srebro i zlato.Ako ste videli dno moje duše, onda ste u potpunosti razumeli izvor moje čežnje i – sažaljenja. Iako je otvoreno svima, prozirno jezero ima nepoznate dubine koje ni ronioci ne poznaju.