Ti si moje zlato,ti si moje srebro vidim li te s’drugom slomicu ti rebro


ti-moje-zlatoti-moje-srebro-vidim-li-te-sdrugom-slomicu-ti-rebro
timojezlatotisrebrovidimlites’drugomslomicutirebroti sisi mojesi mojemoje srebrosrebro vidimvidim lili tete s’drugoms’drugom slomicuslomicu titi rebroti si mojesi moje srebromoje srebro vidimsrebro vidim lividim li teli te s’drugomte s’drugom slomicus’drugom slomicu tislomicu ti rebrosi moje srebro vidimmoje srebro vidim lisrebro vidim li tevidim li te s’drugomli te s’drugom slomicute s’drugom slomicu tis’drugom slomicu ti rebrosi moje srebro vidim limoje srebro vidim li tesrebro vidim li te s’drugomvidim li te s’drugom slomiculi te s’drugom slomicu tite s’drugom slomicu ti rebro

Ti si moje zlato ti si moje srebro vidilin te s drugim slomit ću ti rebroNe treba ti niko da ti kaže ko si ti ili šta si ti. Ti si ono što jesi!Ti si moje blago i najradije bih te zakopala :)Možda je prerano ili prekasno, svejedno, ali moram da ti kažemisto ono što si ti meni rekla: volim te. I ne moraš mi verovati,jer možda je to ludost, plod moje fantazije.Možda je prerano ili prekasno, svejedno, ali moram da ti kažem isto ono što si ti meni rekla: volim te. I ne moraš mi verovati, jer možda je to ludost, plod moje fantazije.Ti si sa nekim, ti si car ali najbolje je kad si sam…