Ti si moj heroj koji se postideo i ipak počinio izdajstvo. - Činija Citata

Ti si moj heroj koji se postideo i ipak počinio izdajstvo.


ti-moj-heroj-koji-se-postideo-i-ipak-poinio-izdajstvo
matija bećkovićtimojherojkojisepostideoipakpočinioizdajstvoti sisi mojmoj herojheroj kojikoji sese postideopostideo ii ipakipak počiniopočinio izdajstvoti si mojsi moj herojmoj heroj kojiheroj koji sekoji se postideose postideo ipostideo i ipaki ipak počinioipak počinio izdajstvoti si moj herojsi moj heroj kojimoj heroj koji seheroj koji se postideokoji se postideo ise postideo i ipakpostideo i ipak počinioi ipak počinio izdajstvoti si moj heroj kojisi moj heroj koji semoj heroj koji se postideoheroj koji se postideo ikoji se postideo i ipakse postideo i ipak počiniopostideo i ipak počinio izdajstvo

Ona Nadji si zivot!!! On Ti si moj zivot ☺Evo, silazi sumrak, i svet postaje hladniji. Ti si moj način toplog. Obući ću te na sebe da se, ovako pokipeo, ne prehladim od studeni svog straha i samoće.Ti si moja zvijezda, i moj astronom, i želio bih da sam nebo, da te mogu posmatrati sa milijardu očiju.Ti si mi uvek bila u srcu i u dusi zbog tebe sam bio spreman i zivot da dam ali si me prevarila, toje bol koji nikad necu zaboraviti do kraja svog zivota kada si ...Ti muškarac? Ti si veća žena nego ja! :DTi si ipak samo žena svi smo preodređeni da budemo nešto, pauk, kuhar, slon, kao da je svako od nas slika koja visi na zidu galerije.