Ti meni kažeš da sam ne pismen? Reci mi to još jednom i bitćeš ubiven xD - Činija Citata

Ti meni kažeš da sam ne pismen? Reci mi to još jednom i bitćeš ubiven xD


ti-meni-kae-da-sam-ne-pismen-reci-mi-to-jo-jednom-i-bite-ubiven-xd
timenikažedasamnepismenrecimitojojednombitćeubivenxdti menimeni kažeškažeš dada samsam nene pismenreci mijoš jednomjednom ii bitćešbitćeš ubivenubiven xdti meni kažešmeni kažeš dakažeš da samda sam nesam ne pismenmi to jošjoš jednom ijednom i bitćeši bitćeš ubivenbitćeš ubiven xdti meni kažeš dameni kažeš da samkažeš da sam neda sam ne pismenreci mi to jošmi to još jednomjoš jednom i bitćešjednom i bitćeš ubiveni bitćeš ubiven xdti meni kažeš da sammeni kažeš da sam nekažeš da sam ne pismenreci mi to još jednommi to još jednom ijoš jednom i bitćeš ubivenjednom i bitćeš ubiven xd

Koga izdati kad mi ostane da biram između nas dvoje? I, žalim... Ali prestar sam da bih izdao sebe još jednom.Kad mi je bilo teško, pominjao sam njeno ime kao u molitvi.Dobar je čovjek, i lijepa žena, ali ono što je samo za mene, to sam sam stvorio. Čak i da je imala velikih mana, ja ih ne bih znao.Potrebna mi je savršena, i ne mogu dopustiti da to ne bude.Inače, ceo život mučio sam se s tim da li sam pismen ili nisam. A onda sam pišući knjigu shvatio koliko je čovek nepismen.Nisam ljubomorna, samo ću joj iskopati oko ako ga još jednom pogleda! xDIzuzetno sam voljan da pobedim i rado prihvatam izazove. Dobijanje bodova za titule i takve stvari… zvuči možda loše, mada me ne zanima kako zvuči – meni to ide od ruke. Ne predstavlja mi izazov da osvojim dovoljno bodova za titulu, jer znam da mogu.Bilo je to jednom, davno, u životu još lepom. Možda mi se činio težak tada, ali kad mislim o njemu sa ovoga mesta, želeo bih da se vrati.